Ms Project kurs

Kursens mål är att du skall få grundläggande kunskaper i Ms Project, se resursbehoven och kunna göra realistiska projekttidplaner. Du kommer att få förståelse för konflikten mellan projekt och linje samt lära dig hantera grunderna i ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt.


Några citat från deltagare som redan gått kursen i Ms Project.

"Tack för en bra och lärorik Ms Project kurs med många aha-upplevelser!" H&M

"Det har varit två väldigt lärorika och intressanta dagar. Tack!" Coor Service Management AB

"Mycket bra! Det kändes som om läraren var genuint intresserad av att vi skulle lära oss programmet Ms Project." Visma

4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Ms Project kurs

1. Allmänna inställningar

 • Grundinställningar
 • Projektinformation
 • Projektkalendern

Grundinställningar

Under grundinställningar ställer du in hur Ms Project skall agera i olika situationer.

Projektinformation

I Ms Project är projektinformationen bland det första du skall ställa in och handlar om projektets startdatum samt på vilken kalender projektet skall baseras.

Projektkalendern

I Ms Project är det viktigt att du verklighets-
anpassar kalendern så att den stämmer överrens med företagets arbetsdagar. Exempelvis kan du behöva ta bort röda helgdagar, semestrar och annan frånvaro från projektkalendern. På kursen i Ms Project kommer du dessutom att lära dig hur du skapar olika unika kalendrar för enskilda aktiviteter och användare.

2. Aktiviteter

 • Skapa aktiviteter
 • Infoga/ta bort rader
 • Att disponera planen
 • Varaktighet

Skapa aktiviteter

Aktiviteterna i Ms Project är själva händelserna som måste genomföras för att projektet skall nå sitt slutmål. För dig som arbetar i en repetitiv verksamhet bör naturligtvis aktivitets-
mallar skapas.

Infoga/ta bort rader

Infoga och ta bort rader i Ms Project kan göras på flera olika sätt. Exempelvis genom att använda ctrl plus "+" eller "-" på den numeriska delen av tangentbordet. Fler smarta sätt tips och trix kommer du lära dig under kursen i Ms Project.

Disponera planen

Att disponera planen i Ms Project handlar om hur du skapar olika rubriknivåer vilket i sin tur ger en mer lättläst och enklare planering. Dessutom skapas även automatiska delsummor på alla rubriknivåer.

Varaktighet

Ett av de viktigaste begreppen i Ms Project är varaktighet och innebär aktivitetens längd i kalendertid.

3. Aktivitetssamband

 • Aktivitetssamband (länkar)
 • Överlappa och fördröja aktiviteter
 • Villkor
 • Återkommande aktiviteter

Aktivitetssamband

I Ms Project beskriver du olika samband mellan aktiviteter och rubriknivåer med hjälp av länkar. Exempelvis kan en länk innebära att aktivitet "B" alltid startar direkt efter aktivitet "A".

Överlappa/fördröja

I Ms Project kan du med hjälp av fördröjning och överlappning skapa länkade aktiviteter som exempelvis startar parallellt, samtidigt eller efter varandra med viss förskjutning.

Villkor

I Ms Project används villkor då du vill att en aktivitet skall starta eller sluta på ett visst datum utan att använda en länk.

Återkommande aktivitet

Med hjälp av åter-
kommande aktivitet kan du få Ms Project att automatiskt schemalägga ett antal aktiviteter efter ett givet mönster. Exempel på detta skulle kunna vara ett åter-
kommande projektmöte varannan onsdag under tio veckor.

4. Resurser

 • Skapa resurser
 • Resurskalendrar

Skapa resurser

Med resurser i Ms Project menas de som skall utföra arbetet. En resurs kan vara en medarbetare, en avdelning eller kompetensgrupp. I Ms Project hanteras även maskiner och annan utrustning du "köper" timmar av som resurser.

Resurskalendrar

Med hjälp av resurskalendrar kan du skapa egna kalendrar för enstaka resurser. Exempelvis om du resursplanerar på person så kan det vara bra att låta varje medarbetare få en egen kalender istället för den generella projektkalendern.

5. Resursanvändning

 • Tilldela resurser
 • Ändra resurstilldelning
 • Insatsberoende
 • Aktivitetstyp (fast arbete, fast varaktighet, fasta enheter)
 • Kontrollera beläggning
 • Resurspool

Tilldela resurser

Att tilldela resurser i Ms Project innebär att du kopplar resurser till aktiviteter.

Ändra resurstilldelning

Att ändra tilldelning i Ms Project innebär att förändra hur mycket en resurs arbetar på en aktivitet och med detta förstå vad som händer. Exempelvis om en resurs arbetar 40 timmar på fem dagar och detta ändras till 20 timmar. Vad skall då hända? Skall beläggning minska till 50% eller skall varaktigheten halveras till 2,5 dag?

Insatsberoende

När du tilldelar mer än en resurs på en aktivitet är insatsberoende relevant. Ms Project vill då veta varför du tilldelar fler resurser. Är det för att de skall dela på befintligt arbete eller tilldelar du fler resurser för att aktiviteten kommer att kräva fler timmar?

Aktivitetstyp

Med hjälp av aktivitetstyp i Ms Project styr du hur en aktivitet och resurs skall uppföra sig vid förändring, fast varaktighet, fast arbete eller fasta enheter.

Kontrollera beläggning

I Ms Project finns det flera möjligheter att kontrollera och hantera beläggningen för en resurs. Du kan alltså enkelt få reda på om en resurs har lagom mycket arbete eller är överbelagd.

Resurspool

Resurspool används i Ms Project då du lever i en multiprojektmiljö där flera projekt behöver dela på samma resurser och du dessutom vill ha kontroll på den totala resurs-
situationen i gruppen.

6. Uppföljning av planen

 • Spara originalplan
 • Aktivitetsbaserad uppföljning
 • Resursbaserad uppföljning

Spara originalplan

I Ms Project har du möjlighet att spara en eller flera originalplaner. En originalplan är en fryst tidigare plan som du kan använda som referenspunkt när du följer upp ditt projekt.

Uppföljning

I Ms Project finns två typer av uppföljning. Aktivitetsbaserad och resursbaserad uppföljning. Aktivitetsbaserad uppföljning innebär att du bockar av de aktiviteter som är slutförda medans resursbaserad uppföljning innebär att du rapporterar timmar per medarbetare.

Uppföljning

I Ms Project finns två typer av uppföljning. Aktivitetsbaserad och resursbaserad uppföljning. Aktivitetsbaserad uppföljning innebär att du bockar av de aktiviteter som är slutförda medans resursbaserad uppföljning innebär att du rapporterar timmar per medarbetare.

7. Granska Planen

 • Vyer
 • Kritisk linje
 • Filter
 • Rapporter
 • Analysera data i Excel

Vyer

Ms Project är egentligen en databas och för att kunna titta på informationen på bästa sätt används olika vyer. Den vanligaste vyn är "Gant schemat". Utöver denna finns det ca 40 vyer till som kan användas i olika kombinationer för bästa analysmöjlighet.

Kritisk linje

Kritiska linjen eller kritiska kedjan i Ms Project är de aktiviteter som vid tidigareläggning eller försening påverkar projektets slutdatum.

Filter

I Ms Project finns ett flertal olika filter för att kunna få ut just den information som just du är intresserad av. Du kan dessutom bygga egna filter där du kombinerar flera olika krav.

Rapporter

I Ms Project finns ett flertal färdiga rapporter för att du enkelt ska kunna skriva ut och presentera projektet på olika sätt.

Analysera data i Excel

I Version Ms Project 2007 införde Microsoft helt nya möjligheter för att direkt kunna exportera data till Excel för vidare analys med pivottabell.

8. Utskrifter

 • Sidhuvud/sidfot
 • Utskriftsintervall
 • Förhandsgranska

Sidhuvud/sidfot

I sidhuvud och sidfot lägger du in information om projektets namn, versionsnummer av planen, datum och vem som har skapat den.

Utskriftsintervall

I Ms Project har du möjlighet att på flera olika sätt begränsa utskriften. Du kan exempelvis sätta ett utskriftsintervall mellan två datum för att bara skriva ut en liten del av det stora projektet.

Förhandsgranska

När du förhandsgranskar din plan i Ms Project ser du snabbt om du får med allt du behöver eller om något behöver justeras innan själva utskriften.

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Ms Project lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Ms Project kurs (grund)

DatumOrtPlatser kvar
  9 till 10 dec 2019Stockholm CityFåtal platser kvar
  5 till 6 mar 2020GöteborgPlatser kvar
  11 till 12 mar 2020Stockholm CityPlatser kvar
  17 till 18 mar 2020MalmöPlatser kvar
  11 till 12 maj 2020GöteborgPlatser kvar
  13 till 14 maj 2020MalmöPlatser kvar
  13 till 14 maj 2020Stockholm CityPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Ms Project kurs (grund)
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9995 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Malmö Triangeln (S:T Johannesg. 2)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: