Excel PowerPivot Business Intelligence

PowerPivot, framtidens sätt att analysera data. Det finns ett flertal kompetenta BI (Business Intelligence) verktyg på marknaden och med PowerPivot har Microsoft gjort det möjligt för vanliga Excelanvändare att skapa dynamiska rapporter (dashboards) och analyser som tidigare krävde avancerad programmeringskunskap och dyra licenser.

PowerPivot kom först som en plugin till Excel 2010 och från version 2013 är PowerPivot en integrerad del av Excel. Du kan läsa mer på www.PowerPivot.se.

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper i Excel. Efter kursen kommer du med enkelhet att kunna skapa egna rapporter i PowerPivot, samköra flera datakällor och visualisera informationen i PowerPivot, PowerView och PowerMap. Dessutom kommer du att fått en introduktion till det nya formelspråket DAX (Data Analysis Expression).

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll PowerPivot

1. Introduktion

 • Introduktion Business Intelligence
 • Introduktion relationsdatabaser

Introduktion Business Intelligence

BI kan definieras som beslutsstöd med automatiserad datorkraft för att uppnå bättre affärsresultat.

Introduktion relationsdatabaser

Vad är en relationsdatabas och varför lagras data i relaterade tabeller.

2. Rep Pivottabeller

 • Placeringar
 • Gruppering
 • Beräkningar
 • Utsnitt

Placeringar

Varför och hur placerar man data i en pivottabell.

Gruppering

Används för att göra summeringar och beräkningar gruppvis.

Beräkningar

Används för att skapa nya fält och element baserade på formler, funktioner och befintlig data.

Utsnitt

Används för att filtrera en eller flera pivottabeller samtidigt.

3. Fönstret PowerPivot

 • Hämta extern data ex. SQL
 • Inkludera Excellista i datamodellen
 • Filtrering
 • Datamodulering
 • Relationer
 • Beräkningar
 • Skapa hierarkier

Hämta extern data ex. SQL

Används för att hämta data för analys. PowerPivot kan hantera ett stort antal samtidiga kopplingar.

Inkludera Excellista i datamodellen

Används för att få en vanlig Excellista integrerad i datamodellen och kan därefter ingå i olika beräkningar och uppställningar.

Filtrering

Används för att filtrera data redan vid importen.

Datamodulering

Innebär att man beslutar hur tabeller och data skall struktureras.

Relationer

Används för att relatera fält med homogen data från olika tabeller.

Beräkningar

Används för att skapa olika beräkningar redan i datamodellen.

Skapa hierarkier

Används för att redan i förväg strukturera viss data. Ex. Land, kommun, stad.

4. PowerPivottabellen

 • Olika utformning
 • Relationer mellan pivottabeller
 • Beräknat PowerPivot fält (Mått)
 • Skapa KPI:er

Olika utformning

Är ett antal olika standarduppställningar för hur data kan visas i en pivottabell.

Relationer mellan pivottabeller

Med PowerPivot är det möjligt att relatera till andra pivottabeller direkt i Excel.

Beräknat PowerPivotfält (Mått)

Här används formelspråket DAX (Data Analysis Expressions). Med DAX finns stora möjligheter att hämta, filtrera och manipulera data.

Skapa KPI:er

KPI:er (Key Performance Indicators) används för att belysa just den data som är relevant.

5. DAX formler exempel

 • CALCULATE
 • SUM
 • SUMX
 • RELATED
 • RELATEDTABLE
 • COUNTROWS
 • DISTINCTCOUNT
 • FILTER

CALCULATE

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

SUM

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

SUMX

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

RELATED

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

RELATEDTABLE

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

COUNTROWS

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

DISTINCTCOUNT

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

FILTER

Är en av många funktioner som används i formelspråket DAX.

6. Övrigt

 • Presentera data i Power View
 • Presentera data i Power Map
 • Importera data med Power Query

Presentera data i Power View

PowerView är en interaktiv datavisualiseringsmiljö som finns från Excel 2013.

Presentera data i Power Map

PowerMap är en interaktiv datavisualiseringsmiljö som finns från Excel 2013. PowerMap presenterar informationen på en karta istället för traditionella diagram.

Importera data med Power Query

PowerQuery är en add-in som ger användarna fler möjligheter än den vanliga importen.

Fler kurser i Excel

Excel grund
Excel intensiv
Excel fortsättning
Excel för ekonomer
Excel makro (VBA)

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excel PowerPivot

DatumOrtPlatser kvar
  20 nov 2018Stockholm CityPlatser kvar
  21 mar 2019Stockholm CityPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Excel PowerPivot
Version:
Kurslängd: 1 dag
Pris: 7495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: