Excel makro (VBA)

Kursens mål är att du skall få grundläggande programmeringskunskaper i Excel (Visual Basic for Applications). Du kommer lära dig att automatisera uppgifter i Excel samt bygga enklare applikationer med grafiska användargränssnitt. Vi kommer även att gå igenom hur du får din applikation att kommunicera med databaser som t ex Access eller Oracle.

Goda kunskaper i Excel är en förutsättning för kursen.


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Vi tackar för mycket bra kurs!!!, Mycket nöjda!!!" Nordea

"Grym kurs!!!" LFV

"Bra och kunnig lärare! Kursen var mycket bra!" TRR

4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Excel makro

1. Introduktion till VBA

 • Spela in ett Excel makro
 • Var lagras makrot
 • Visual Basic Editorn
 • Relativa & absoluta referenser vid inspelning
 • Köra ett Excel makro

Spela in ett Excel makro

Du kan spela in en serie händelser och sedan få Excel att automatiskt upprepa det du har spelat in. Mycket praktiskt när du gör samma sak ofta.

Var lagras Excel makrot

Du kan lagra Excel makrot tillsammans med arbetsboken så att makrot följer med om boken flyttas till andra datorer. Du kan också välja att lagra makrot direkt på din dator för att kunna använda makrot oavsett vilken arbetsbok du arbetar med.

Visual Basic Editorn

I Visual Basic Editorn kan du skriva egna makron med kod. Här återfinns även koden för de makron som du har spelat in. Här finns mängder av nyttiga funktioner som hjälper dig att skriva egna makron. Du kan exempelvis stega igenom din kod för att hitta eventuella fel.

Relativa & absoluta referenser

Med absoluta referenser refererar du till en eller flera specifika celler. Med relativa referenser refererar du till en eller flera celler i förhållande till andra celler. Med relativa referenser kan du t.ex. få Excel att skriva in ett visst värde i cellen tre steg nedanför den markerade.

Köra ett Excel makro

Du kan köra ditt makro genom fliken utvecklare eller genom att koppla makrot till en knapp i verktygsfältet. Du kan också koppla makrot till en knapp som du lägger direkt i Excelbladet. Även händelser kan starta ett makro som exempelvis att någon öppnar ett visst blad eller flyttar markören.

2. Skriva och redigera makro

 • Skapa egna procedurer
 • Objekt, egenskaper och metoder
 • Villkorssatser
 • Funktionen InputBox och MsgBox

Skapa egna procedurer

När du skriver din egen procedur skapar du makro med kod istället för att spela in makrot. Genom att programmera ditt makro kan du skapa mycket sofistikerade funktioner som egentligen är hela program.

Objekt, egenskaper och metoder

I Excel benäms exempelvis arbetsblad, diagram och knappar som objekt. Varje objekt har ett antal egenskaper. En knapp har bland annat en färg och ett namn. Allt som kan göras med de olika objekten kallas för metoder. Genom att använda dessa metoder och egenskaper kan du exempelvis få ditt makro att spara en arbetsbok eller byta färg på en cell.

Villkorssatser

Med If och Select satser i Excel kan ditt makro utföra olika uppgifter vid olika situationer. Om exempelvis en cell har ett negativt värde kan den färgas röd annars blå.

Funktionen InputBox och MsgBox

Med funktionerna Inputbox och MsgBox kan du få ditt makro att kommunicera med användaren. En Inputbox låter användaren skriva in uppgifter som makrot sedan bearbetar. En MsgBox visar ett meddelande för att informera eller för att användaren ska välja mellan olika alternativ.

3. Variabler

 • Deklarera variabler
 • Ange konstanter
 • Olika datatyper
 • Hämta värden

Deklarera variabler

När du skapar dina makron i Excel kan du använda dig av variabler. En variabel används för att tillfälligt lagra information under tiden makrot körs. När makrot kört klart är informationen som lagrats i variabeln borta. Variabler används internt i makrot för exempelvis beräkningar och jämförelser.

Ange konstanter

Konstanter kan precis som variabler lagra information men när en konstant tilldelats ett värde går det inte att ändra på det. Genom att använda en konstant istället för en variabel riskerar du inte att makrot ändrar värdet om du har programmerat fel.

Olika datatyper

I Excel används olika datatyper för att lagra information. Exempelvis används datatypen String för att lagra text och datatypen Integer för att lagara heltal.

Hämta värden

En variabel i Excel kan tilldelas ett värde genom att data hämtas från en cell i ett arbetsblad, från en InputBox eller genom en beräkning i makrot.

4. Loopar

 • For Next
 • Do Until
 • Skärmuppdatering

For Next

En loop i Excel VBA används för att slippa upprepa samma kod när du vill göra samma sak flera gånger. For Next loopen används när du vill göra något ett förutbestämt antal gånger. Exempelvis om du vill lägga in ditt namn och din adress på samtliga blad i din arbetsbok.

Do Until

Do Until loopen används för att göra samma sak flera gånger tills ett förutbestämt vilkor uppfylls. Exempelvis vill du kanske skriva något på varje rad tills du kommer fram till en rad som redan har ett värde.

Skärmuppdatering

När ett makro skriver mycket till en arbetsbok är det oftast skärm-uppdateringen som gör att det går långsamt. Skärmen kan också blinka vid varje förändring. Man kan då stänga av skärmuppdateringen under tiden makrot körs.

5. Användargränssnitt

 • Koppla makro till  knapp
 • Skapa formulär
 • Alternativknappar och plocklistor

Koppla makro till knapp

I Excel är det enkelt att koppla ett makro till en knapp som du lägger i verktygsfältet snabb-åtkomst eller direkt i arbetsbladet. På så vis kommer du snabbt åt att köra makrot.

Skapa formulär

Ett formulär är användargränssnittet och hjälper användarna av ditt makro att mata in information. Det får dessutom dina makron att se ut som proffsiga program.

Alternativknappar och plocklistor

För att underlätta för användaren kan du i formulären använda alternativknappar med förutbestämda alternativ. På så vis riskerar du inte att användaren skriver in data som ditt makro inte kan hantera.

6. Felhantering

 • Felsökning i VBA
 • Bygga in kontroller
 • Tips för att undvika fel

Felsökning i VBA

Visual Basic Editorn innehåller flera bra verktyg för att felsöka dina makron. Du kan exempelvis stega igenom koden för att se exakt vilken kodrad som gör att makrot inte fungerar.

Bygga in kontroller

För att vara säker på att dina makron gör rätt bör du bygga in kontroller för att exempelvis rätt sorts data blir inmatad. Makrot kan då själv upptäcka felaktigheter och rätta till dem.

Tips för att undvika fel

Under kursen kommer du att få många bra tips som hjälper dig att skriva lättanvända program och hur du undviker de vanligaste programmeringsfelen.

7. Kommunikation med andra program och system

 • ODBC (Ms Query)
 • DAO kommunikation
 • ADO kommunikation

ODBC (Ms Query)

ODBC betyder Open Database Connectivity och är en standard för att kommunicera med databaser. Med ODBC är det enkelt att hämta data från exempelvis Access, SQL-server eller andra databaser.

DAO och ADO kommunikation

Data Access Objects är ytterligare en standard för kommunikation med databaser. Med hjälp av ADO och DAO kan Excel även skriva data direkt till en databas.

DAO och ADO kommunikation

Data Access Objects är ytterligare en standard för kommunikation med databaser. Med hjälp av ADO och DAO kan Excel även skriva data direkt till en databas.

Fler kurser i Excel

Excel grund
Excel för ekonomer
Excel fortsättning
Excel PowerPivot

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excel makro (VBA)

DatumOrtPlatser kvar
  10 till 11 dec 2018Stockholm CityPlatser kvar
  7 till 8 maj 2019Stockholm CityPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Excel makro (VBA)
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9995 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: