Excelkurs

Kursens mål är att du skall få grundläggande kunskaper i Excel, samt förstå och kunna lägga upp egna kalkyler. Du kommer att lära dig basfunktioner och kommandon som att skapa diagram, listor, formatering av celler, formler, konsolidering mm, samt att anpassa detta efter dina egna behov.


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Alltid jättebra kurser samt lärare - jag är helnöjd! Varma hälsningar" Svenska Örtmedicinska Institutet AB

"Jag tyckte blandningen av teori och övning var jättebra. Har lärt mig exakt vad jag förväntade mig. Bra kurs" Casino Cosmopol

"Jag tyckte det var suvärent, och en duktig och engagerad lärare!" Scanlube

4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Excelkurs

1. Miljön i Excel

 • Utseende i Excel
 • Verktygsfält
 • Hjälpfunktioner

Utseende i Excel

När du startar Excel visas programfönstret och en tom arbetsbok. Längst upp i fönstret visas en namnlist med arbetsbokens namn.

Verktygsfält i Excel

Du kan själv anpassa ditt verktygsfält beroende på hur du vill arbeta i Excel.

Hjälpfunktioner i Excel

Den inbyggda hjälpen använder du om du behöver hjälp med något i Excel. Du kan även söka efter ett speciellt ord för att hitta önskad information.

2. Grunder i Excel

 • Kopiera och flytta innehåll
 • Formatera celler
 • Ramar och linjer
 • Infoga kommentarer
 • Skapa serier och autofyll
 • Skapa egna formler och beräkningar

Kopiera och flytta innehåll

Du kan välja om du vill flytta eller kopiera celler eller endast cellformatet i cellerna.

Formatera celler

Ett format beskriver endast hur något ska visas i celler. Ett format kan vara valutaformat och tusentalsavgränsning som gör att du får ett mellanrum mellan hundra och tusental.

Ramar och linjer

Med hjälp av ramar och linjer får du en tydlighet i dina kalkyler och uppställningar.

Infoga kommentarer

Vill du kommentera celler för dig själv eller kollegor kan du infoga kommentarer till en cell. Kommentaren visas när du för muspekaren över cellen och tar därför ingen onödig plats.

Skapa serier och autofyll

Vill du skapa en serie av något slag eller skriva samma information i många celler kan du använda funktionen Autofyll istället för att skriva in informationen manuellt.

Skapa egna formler och beräkningar

Om du har sifferuppgifter i ett kalkylblad kan du göra mycket kraftfulla beräkningar med hjälp av formler. Ändrar du sedan sifferuppgifterna kommer beräkningarna automatiskt att uppdateras och visa de rätta värdena.

3. Diagram

 • Skapa diagram
 • Redigera diagram
 • Byta diagramtyp
 • Diagramalternativ
 • Diagram på eget blad

Skapa diagram i Excel

Vill du skapa en grafisk presentation av din data skapar du diagram. Excel har mängder med diagramtyper vilket gör att du kan presentera olika typer av data efter dina önskemål.

Redigera diagram

När du har skapat ett diagram kan det hända att du i efterhand behöver förändra det.

Byta diagramtyp

Har du skapat ett diagram och behöver byta diagramtyp kan du byta diagramtyp på ett redan befintligt diagram.

Diagramalternativ

För att se värdena bättre i ett diagram kan du exempelvis visa stödlinjer och dataetiketter.

Diagram på eget blad

Vill du ha diagrammet mer separat ifrån din data kan du skapa diagrammet på ett separat blad. Detta är användbart om du har många diagram som inte får plats på samma sida.

4. Listor

 • Skapa egna listor
 • Låsa rad- och kolumnrubriker
 • Autofilter
 • Anpassat autofilter
 • Sortera lista efter ett eller flera fält

Skapa egna listor

Genom att skapa egna listor är det lätt att hantera och analysera informationen i listor.

Låsa rad- och kolumnrubriker

När du arbetar med listor är det bra att kunna låsa rubrikerna så att de hela tiden är synliga även när du befinner dig lånt ner i listan.

Autofilter i Excel

Har du en tabell med stora datamängder kan du enkelt filtrera fram den data du för tillfället är intresserad av.

Anpassat autofilter

Om du vill filtrera fram poster som är lika med något, inte lika med något, större än eller mindre än något eller inom ett visst intervall så kan du anpassa autofilter.

Sortera lista efter ett eller flera fält

Vill du sortera data i en lista i nummer eller bokstavsordning kan du använda Excels inbyggda sortering. Du kan då välja om du vill sortera i stigande eller fallande ordning.

5. Funktioner

 • Vad är en funktion och flera exempel
 • Summeringar
 • Medelvärden
 • Min och Max
 • Hantera flera funktioner

Vad är en funktion och flera exempel?

Vill du göra statistiska, matematiska och ekonomiska beräkningar kan du använda Excels inbyggda funktioner. En funktion är en färdig formel som tar ett eller flera värden, utför en operation och sedan returnerar ett eller flera värden.

Summeringar

Med hjälp av funktionen Autosumma kan du snabbt summera tal. Excel infogar då automatiskt en summafunktion i aktuell cell.

Medelvärden

Med hjälp av funktionen Medel kan du beräkna medelvärdet av angivna celler.

Min och Max

Vill du visa det minsta respektive största värdet av angivna celler kan du använda funktionerna Min och Max.

Hantera fler funktioner

Vill du komma åt fler funktioner i Excel så kan du söka efter funktionens namn. Du kan även läsa om funktionen och vad den utför.

6. Utskrifter

 • Förhandsgranska
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskrift av rubrikrad på alla sidor
 • Ändra marginaler
 • Hantera sidbrytningar

Förhandsgranska

Vill du se hur din arbetsbok ser ut på skärmen innan du skriver ut är det viktigt att förhandsgranska arbetsboken.

Sidhuvud och sidfot

Vill du lägga in exempelvis datum eller sidnumrering görs detta oftast i sidhuvud och sidfot.

Utskrift av rubrikrad på alla sidor

Om utskriften inte får plats på en sida kan du upprepa rubrikerna från första sidan på resterande sidor genom att lägga in utskriftsrubriker.

Ändra marginaler

Genom att ange marginaler kan du bestämma hur stort utrymme sidhuvud respektive sidfot ska ha.

Hantera sidbrytningar

Excel infogar automatiskt sidbrytningar när en sida är full. Genom att förhandsgranska sidbrytningar kan du själv bestämma vart sidbrytningarna ska vara. Du bör kontrollera sidbrytningarna innan du skriver ut.

Fler kurser i Excel

Excel för ekonomer
Excel fortsättning
Excel PowerPivot
Excel Makro (VBA)

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excelkurs (grund)

DatumOrtPlatser kvar
  10 till 11 feb 2020Stockholm CityFåtal platser kvar
  2 till 3 mar 2020GöteborgPlatser kvar
  3 till 4 mar 2020MalmöPlatser kvar
  16 till 17 mar 2020Stockholm CityPlatser kvar
  20 till 21 apr 2020GöteborgPlatser kvar
  20 till 21 apr 2020Stockholm CityPlatser kvar
  12 till 13 maj 2020MalmöPlatser kvar
  8 till 9 jun 2020GöteborgPlatser kvar
Visa fler kurstillfällen

Datum:
Kurs: Excelkurs (grund)
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 7495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Malmö Triangeln (S:T Johannesg. 2)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: