Excelkurs (fortsättning)

Kursens mål är att du skall lära dig mer avancerade funktioner i programmet. Med hjälp av pivottabeller kan du välja och presentera data på olika sätt. Du får dessutom bekanta dig med Excels verktyg för felsökning och analys, samt skapa enhetliga och användarvänliga kalkyler med mallar och makron. Du får även se hur flera användare kan samarbeta om en arbetsbok.


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Tack för en jättebra kurs i Excel! Jag är supernöjd med upplägget!" Cochlear Bone Anchored Solutions AB

"Mycket nöjd anser att jag/vi kommer att spara väldigt mycket tid och pengar på denna kurs" DanCenter A/S

"Är mycket nöjd, kommer att rekommendera Er." Electrolux AB

4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Excelkurs

1. Formatering

 • Talformat
 • Specialformat
 • Autoformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Namnge celler och områden
 • Skydda celler
 • Dataverifiering

Talformat

Ett format beskriver endast hur något ska visas i celler. Ett format kan vara valutaformat och tusentalsavgränsning som gör att du får ett mellanrum mellan hundra och tusental.

Specialformat

Är du ute efter ett format som inte finns kan du anpassa egna format. När du skapar egna format hör de ihop med den arbetsbok som du skapat dem i.

Autoformat

Vill du formatera hela eller delar av ett kalkylblad kan du använda Autoformat som är ett i förväg definierat schema.

Villkorsstyrd formatering

Om du lätt vill hitta värden som avviker kan du använda Villkorsstyrd formatering för att formatera celler med färger, ikoner på olika sätt beroende på vilket värde som finns i cellen.

Namnge celler och områden

Istället för att använda dom vanliga cellreferenserna (Exempelvis =A1-A10) så kan du namnge cellreferenserna till egna namn. Ett exempel kan vara ett cellområde som du namngivit till intäkter och ett annat område till kostnader. Därefter kan du använda namnen i formler. Exempelvis =intäkter-kostnader.

Skydda celler

Om du vill undvika att någon ändrar, raderar eller skriver in ny data som ersätter den gamla i ditt Excelblad så kan du skydda cellerna.

Dataverifiering

Om du vill begränsa imatningar av heltal, decimaler och datum på ett visst område så kan du använda Dataverifiering på bestämda celler.

2. Utskrift

 • Utskriftsformat
 • Utskriftsområde
 • Utskriftsrubriker
 • Rapportbehandling

Utskriftsformat

Det är viktigt att göra rätt utskriftsinställningar innan du skriver ut. Exempel kan vara marginaler och sidhuvud och sidfot.

Utskriftsområde

Har du ett specifikt område i ett kalkylblad som ofta ska skrivas ut kan du skapa ett utskriftsområde.

Utskriftsrubriker

Om utskriften inte får plats på en sida kan du upprepa rubrikerna från första sidan på resterande sidor genom att lägga in utskriftsrubriker.

Rapportbehandling

Genom att skapa egna rapportvyer kan du göra dina utskrifter mer exakta.

3. Formler & funktioner

 • Absolut & relativa cellreferenser
 • If satser (OM)
 • Kapslade funktioner
 • Letarad
 • Spåra ändringar

Absolut & relativa cellreferenser

Om du inte vill att en cellreferens ska ändras i en formel kan du låsa den genom att lägga in en absolut referens. Som standard är alla cellreferenser olåsta (Relativa).

If satser (OM)

Om du vill att beräkningar ska utföras eller visas när olika värden uppfyller vissa villkor så kan du använda funktionen Om.

Kapslade funktioner

Att kapsla funktioner innebär att du lägger in en villkorsfunktion inuti en befintlig funktion. Ett exempel kan vara om du vill bygga din Om-funktion vidare med fler argument.

Letarad

Med funktionen Letarad kan du leta upp rader i långa listor. Med hjälp av denna funktion kan du leta rätt på önskad information i listor.

Spåra ändringar

Om du vill kontrollera och se vad andra användare har gjort för ändringar i en arbetsbok kan du använda Spåra ändringar.

4. Flera blad & böcker

 • Hyperlänkar
 • Referenser till andra blad och arbetsböcker
 • 3D Kalkyl

Hyperlänkar

Vill du snabbt kunna öppna andra dokument ifrån din arbetsbok i Excel kan du skapa hyperlänkar.

Referenser till andra blad och arbetsböcker

Genom att skapa referenser till andra blad och arbetsböcker kan du hämta värden från flera kalkylblad eller arbetsböcker.

3D Kalkyl

Tredimensionella kalkyler kallas det när du arbetar med beräkningar som hämtar värden från flera blad.

5. Listor

 • Skapa egna listor
 • Avancerat filter
 • Delsummor
 • Leta upp i listor

Skapa egna listor

Genom att skapa egna listor är det lätt att hantera och analysera informationen i listor.

Avancerat filter

Avancerat filter använder du om det vanliga autofiltret inte uppfyller dina krav.

Delsummor

Om du vill kunna göra beräkningar för grupper av poster i en lista kan du använda Delsummor. Delsummorna läggs in på egna rader mellan de olika grupperna.

Leta upp i listor

Med hjälp av de användbara Letaupp-funktionerna kan du leta rätt på önskad information i listor.

6. Pivottabeller

 • Vad är en pivottabell?
 • Gruppera
 • Pivotdiagram
 • Utforma en pivottabell
 • Uppdatera
 • Ändra uppställning
 • Visa och dölja data
 • Källdata

Vad är en Pivottabell?

Med hjälp av en Pivottabell kan du sammanställa stora datamängder och visa den information som du för tillfället är intresserad av. Ordet Pivot kommer ifrån franskan och betyder vända och vrida och är precis det du kan göra med din information i tabellen.

Gruppera

Har du gjort en Pivottabell kan du sedan gruppera elementen i tabellen. Exempel på grupper kan vara säljgrupper eller datum med ett visst intervall.

Pivotdiagram

Har du gjort en Pivottabell kan du sedan skapa ett Pivottdiagram utifrån Pivottabellen. Uppdaterar du sedan Pivottabellen kommer även Pivottdiagrammet att uppdateras.

Utforma en Pivottabell

När du utformar en Pivottabell kan du bestämma vad som ska ligga radvis och kolumnvis.

Uppdatera

Är du inne i din källdata och ändrar eller lägger till poster så kan du sedan enkelt uppdatera Pivottabellen.

Ändra uppställning

Vill du vända och vrida Pivottabellen i efterhand kan du göra detta genom att dra och släppa fält.

Visa och dölja data

Genom att dölja vissa detaljer i Pivottabellen blir den mer lättöverskådlig.

Källdata

Om du lägger till poster sist i cellområdet i din källdata måste du själv ändra datakällan.

7. Datautbyte

 • Export till andra program
 • Inbäddade och länkade objekt
 • Textfiler
 • Databaser
 • Fjärrlänkar

Export till andra program

Vill du arbeta vidare med din Exceldata i ett annat program kan du spara din arbetsbok i annat filformat.

Inbäddade och länkade objekt

Om du har länkat din Exceldata exempelvis till Word kan du öppna din länkade Exceldata direkt ifrån Word.

Textfiler

Vill du importera en textfil till Excel startas en smidig guide du kan följa. Textfilen kan vara separerad med tabbar, semikolon, mellanslag eller annat.

Databaser

Vill du importera ifrån en databas kan du även importera med hjälp av en databasfråga. Då kan du själv välja vilka kolumner som ska importeras och filtreras.

Fjärrlänkar

När du länkar information mellan arbetsböcker kallas detta för fjärrlänkar.

8. Makron

 • Vad är ett makro?
 • Makroviruskontroll
 • Spela in makro
 • Köra makro
 • Redigera makron

Vad är ett makro?

Ett makro är en rad olika instruktioner som du vill att Excel ska utföra. Detta används för att automatisera tidskrävande uppgifter.

Makroviruskontroll

Vill du undvika makrovirus så kan du sätta en lämplig säkerhetsnivå som gör att du kan styra vilka makron som får köras.

Spela in makro

Det enklaste sättet att skapa ett makro är att spela in ett makro. Du kan även skapa makron genom programmeringsspråket VBA (Visual Basic For Applications).

Köra makro

Har du skapat makron kan du sedan skapa egna kortkommandon och verktygsknappar som du sedan kan använda för att köra dina makron.

Redigera makron

Vill du redigera ett befintligt makro kan du gå in i den modul makrot har skapats i och redigera makrot.

Fler kurser i Excel

Excel grund
Excel för ekonomer
Excel PowerPivot
Excel Makro (VBA)

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excelkurs (fortsättning)

DatumOrtPlatser kvar
  10 till 11 dec 2019MalmöPlatser kvar
  12 till 13 feb 2020Stockholm CityPlatser kvar
  4 till 5 mar 2020GöteborgPlatser kvar
  10 till 11 mar 2020MalmöPlatser kvar
  18 till 19 mar 2020Stockholm CityPlatser kvar
  22 till 23 apr 2020GöteborgPlatser kvar
  22 till 23 apr 2020Stockholm CityPlatser kvar
  26 till 27 maj 2020MalmöPlatser kvar
Visa fler kurstillfällen

Datum:
Kurs: Excelkurs (fortsättning)
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 8495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Malmö Triangeln (S:T Johannesg. 2)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: