Excel kurs (grund intensivkurs)

Kursen vänder sig till dig som redan har arbetat lite i Excel och nu vill komma vidare för att ytterligare effektivisera ditt arbete med Microsoft Excel. För dig som t ex är självlärd i Excel finns det mängder med tips, trix och funktioner som kommer att spara dig mycket tid.

Excel intensiv är dessutom den perfekta grundkursen för dig som känner att du behöver en snabb repetitionsdag inför någon av de mer avancerade kurserna i Excel som t ex Excel fortsättning och Excel makro (VBA).


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Kul och lärorik kurs som ger mersmak i ämnet :-)" GlaxoSmithKline AB

"Super bra! Magnus är duktig och engagerande" PF Concept Scandinavia AB

"Mycket bra kurs, och trevlig lärare." EuroMaint Industry AB

4,8

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Excelkurs

1. Grunder i Excel

 • Formatera celler
 • Talformat
 • Ramar och linjer
 • Infoga/ta bort rader och kolumner
 • Skydda celler

Formatera celler

Med hjälp av dialogrutan "Formatera celler" har du alla cellformateringar samlade på ett ställe.

Talformat

Ett format beskriver endast hur något ska visas i celler. Ett format kan vara valutaformat och tusentalsavgränsning som gör att du får ett mellanrum mellan hundra och tusental.

Ramar och linjer

Med hjälp av ramar och linjer får du en viktig tydlighet i dina kalkyler och uppställningar.

Infoga/ta bort rader och kolumner

Om du behöver komplettera din kalkyl med fler rader eller kolumner är det enkelt att infoga rader och kolumner och även ta bort dem.

Skydda celler

Om du vill undvika att någon ändrar, raderar eller skriver in ny data som ersätter den gamla i ditt Excelblad så kan du skydda cellerna.

2. Funktioner & formler

 • Vad är en funktion och flera exempel
 • Summeringar
 • Medelvärden
 • Min och Max
 • Absolut cellreferens

Vad är en funktion och flera exempel?

Vill du göra statistiska, matematiska och ekonomiska beräkningar kan du använda Excels inbyggda funktioner. En funktion är en färdig formel som tar ett eller flera värden, utför en operation och sedan returnerar ett eller flera värden.

Summeringar

Med hjälp av funktionen Autosumma kan du snabbt summera tal. Excel infogar sedan en summafunktion i aktuellt cell.

Medelvärden

Med hjälp av funktionen Medel kan du beräkna medelvärdet av angivna celler.

Min och Max

Vill du visa det minsta respektive största värdet av angivna celler kan du använda funktionerna Min och Max.

Absolut cellreferens

Om du inte vill att en cellreferens ska ändras i en formel kan du låsa den genom att lägga in en absolut referens. Som standard är alla cellreferenser olåsta (Relativa).

3. Flera kalkylblad

 • Referenser till andra blad och arbetsböcker
 • 3D kalkyl
 • Hyperlänkar

Referenser till andra blad och arbetsböcker

Genom att skapa referenser till andra blad och arbetsböcker kan du hämta värden från flera kalkylblad eller arbetsböcker.

3D Kalkyl

Tredimensionella kalkyler kallas det när du arbetar med beräkningar som hämtar värden från flera blad.

Hyperlänkar

Vill du snabbt kunna öppna andra dokument ifrån din arbetsbok i Excel kan du skapa hyperlänkar.

4. Diagram

 • Skapa diagram
 • Redigera diagram
 • Diagram på eget blad
 • Olika typer av diagram

Skapa diagram

Vill du skapa en grafisk presentation av din data skapar du diagram. Excel har mängder med diagramtyper vilket gör att du kan presentera olika typer av data efter dina önskemål.

Redigera diagram

När du har skapat ett diagram kan det hända att du i efterhand behöver förändra det.

Diagram på eget blad

Vill du ha diagrammet mer separat ifrån din data kan du skapa diagrammet på ett separat blad. Detta är användbart om du har många diagram som inte får plats på samma sida.

Olika typer av diagram

Har du skapat ett diagram och behöver byta diagramtyp kan du byta diagramtyp på ett redan befintligt diagram.

5. Listor

 • Skapa egna listor
 • Autofilter
 • Sortera

Skapa egna listor

Genom att skapa egna listor är det lätt att hantera och analysera informationen i listor.

Autofilter

Har du en tabell med stora datamängder så kan du filtrera fram det du endast är intresserad av att se för tillfället.

Sortera

Vill du sortera data i en lista i nummer eller bokstavsordning kan du använda Excels inbyggda sortering. Du kan då välja om du vill sortera i stigande eller fallande ordning.

6. Utskrifter

 • Förhandsgranska
 • Utskriftsformat
 • Sidhuvud & sidfot
 • Sidbrytningar

Förhandsgranska

Vill du se hur din arbetsbok ser ut på skärmen innan du skriver ut är det viktigt att förhandsgranska arbetsboken.

Utskriftsformat

Det är viktigt att göra rätt utskriftsinställningar innan du skriver ut. Exempel kan vara marginaler och sidhuvud och sidfot.

Sidhuvud och sidfot

Vill du lägga in exempelvis datum eller sidnumrering görs detta oftast i sidhuvud och sidfot.

Sidbrytningar

Excel infogar automatiskt sidbrytningar när en sida är full. Genom att förhandsgranska sidbrytningar kan du bestämma själv vart sidbrytningarna ska vara. Du bör kontrollera sidbrytningarna innan du skriver ut.

Fler kurser i Excel

Excel grund två dagar
Excel fortsättning
Excel för ekonomer
Excel makro (VBA)

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Excel lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Excel intensivkurs

DatumOrtPlatser kvar
  17 dec 2018Stockholm CityPlatser kvar
  19 mar 2019GöteborgPlatser kvar
  26 mar 2019Stockholm CityPlatser kvar
  24 maj 2019GöteborgPlatser kvar
  24 maj 2019Stockholm CityPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Excel intensivkurs
Version:
Kurslängd: 1 dag
Pris: 5995 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: