Microsoft Access kurs (fortsättningskurs)

Kursens mål är att du skall få lära dig mer avancerade funktioner i Access. Du kommer att få skapa frågor och formulär för att registrera data i flera tabeller samtidigt. Vi kommer att arbeta med rapporter, underformulär, kommandoknappar, plocklister och makron för att göra databasen mer användarvänlig. Du får även lära dig hur man kommunicerar med andra system, samt krypterar och lösenordsskyddar databasen.


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Suveränt upplägg!" Nu-sjukvården

"Kanon! Kan inte bli bättre! Jättenöjd med kursen!!" Luftfartsverket

"Mycket bra kurs!" Kungälvs Sjukhus

4,7

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Access kurs

1. Databasdesign

 • Designa en relationsdatabas
 • Normalisering
 • Fältegenskaper
 • Uppslagskolumner

Designa en relationsdatabas

Det är viktigt att du tänker på syftet med databasen. Vilka tabeller behöver du och hur skulle relationerna kunna se ut? Vad är det för information du vill få fram ur databasen? Vem eller vilka ska använda databasen? En bra idé är att man skissar fram en databasmodell innan man sätter igång.

Normalisering

När man designar en databas är det viktigt att man kan dom olika normalformerna. Normalformer är regler man följer för att få bra prestanda och undvika felaktig data.

Fältegenskaper

Genom att ställa in olika fältegenskaper talar du om hur data ska lagras i tabellerna.

Uppslagskolumner

Genom att skapa en uppslagskolumn i en tabell kan du hämta data ifrån en annan tabell.

2. Formulär

 • Utforma avancerade formulär
 • Huvud- och underformulär
 • Automatiska beräkningar
 • Alternativknappar & kombinationsrutor

Utforma avancerade formulär

Genom att göra beräkningsfält, kombinationsrutor och diagram får formulären en helt annan dimension.

Huvud och underformulär

Ett underformulär är ett formulär som placeras i ett annat formulär. Detta är användbart om du behöver visa data från tabeller eller frågor med 1:N-relationer.

Automatiska beräkningar

Du kan i ett formulär skapa många typer av beräkningar. En beräkning skulle kunna visa antal kunder i ett kundregister.

Alternativknappar och kombinationsrutor

Genom att använda alternativknappar och kombinationsrutor i formulär förenklas inmatning av data betydligt då användaren har möjlighet att välja alternativ istället för att skriva in data manuellt.

3. Frågor

 • Urvalsfrågor i flera nivåer
 • Beräkningar i frågor
 • Uppdateringsfrågor
 • Tilläggsfrågor
 • Borttagningsfrågor

Urvalsfrågor i flera nivåer

Vill du skapa frågor i flera nivåer skapar du en fråga utifrån en annan fråga.

Beräkningar i frågor

I tabeller ska man undvika lagra uppgifter som kan beräknas eftersom det kan ta onödig plats och ökar riskerna för felaktiga inmatningar. Istället är det bättre göra beräkningarna i frågor.

Uppdateringsfråga

En uppdateringsfråga används för att uppdatera, ändra eller lägga till information i befintliga tabeller. Ett exempel kan vara att du vill justera priserna för en viss grupp av artiklar i ett artikelregister.

Tilläggsfrågor

Tilläggsfrågor används när du behöver lägga till nya rader med data i redan befintliga tabeller. Ett exempel kan vara att du får in några nya kunder i en databas. För att du ska slippa mata in dessa nya uppgifter manuellt kan du skapa en tilläggsfråga som lägger till uppgifterna i en befintlig tabell.

Borttagningsfrågor

Vill du radera poster från en eller flera tabeller kan du använda borttagningsfrågor. Ett exempel kan vara utgående artiklar ifrån ett sortiment.

4. Rapporter

 • Skapa avancerade rapporter
 • Huvud- och underrapporter
 • Olika rapportfilter

Skapa avancerade rapporter

Genom att skapa rapporter har du större möjlighet att skapa anpassade utskrifter. Arbetar du med rapporterna i designläget kan du skapa en rapport från grunden, ange sorteringsordning, grupperingsnivåer och tillföra nya kontroller med avancerade beräkningar.

Huvud och underrapporter

En underrapport är en rapport som placeras i en annan rapport. Detta är användbart om du behöver visa data från tabeller eller frågor med 1:N-relationer.

Olika rapportfilter

Med hjälp av rapportfilter kan du styra vilken information som ska visas i rapporten.

5. Makron

 • Skapa och använda makron
 • Kommandoknappar i formulär
 • Makron som läser från listrutor i formulär
 • Makrogrupper
 • Makro vs VBA

Skapa och använda makron

Ett makro är en rad olika instruktioner som du vill att Access ska utföra. Ett exempel på makro kan vara att ett formulär ska öppnas och förbereda formuläret för nyinmatning av poster.

Kommandoknappar i formulär

När du gjort ett makro kan du koppla makrot till en kommandoknapp i ett formulär.

Makron som läser från listrutor i formulär

Du kan även koppla din makron till listrutor i formulär. Ett exempel kan vara en listruta som slår upp befintliga poster i ett formulär.

Makrogrupper

Om du har många makron kan du förenkla hantering av dina makron genom att skapa en makrogrupp.

Makro vs VBA

Du kan även automatisera din databas genom att använda programmeringsspråket VBA (Visual Basic For Applications.) Detta gör att möjligheterna för automatisering ökar ytterligare. På kursen beskriver vi tydligt skillnader på makron och VBA.

6. Datautbyte

 • Överföring av data till Excel och Word
 • Grafisk presentation av data
 • Länka till andra datakällor ODBC

Överföring av data till Excel och Word

Fördelen med Access är att det är väl kompatibelt med andra officeprogram vilket gör att det är enkelt att exportera till både Excel och Word.

Grafisk presentation av data

Ibland är det en fördel att kunna presentera vissa uppgifter i databasen med hjälp av diagram.

Länka till andra datakällor ODBC

Ibland kan du behöva länka data från ODBC-databaser. Detta kan till fördel användas om du behöver importera eller länka data från andra databaser.

7. Databasverktyg

 • Replikera en databas
 • Lösenordskydd
 • Komprimera & reparera

Replikera en databas

Replikering görs för att automatiskt skapa reservkopior av data eller för att sprida data till flera databaser.

Lösenordsskydd

Vill du öka säkerheten i din databas kan du ange lösenordskydd på din databas.

Komprimera och reparera databas

Vill du ha optimal prestanda på databasen bör du regelbundet komprimera och reparera databasen.

Fler kurser i Access

Access grundkurs

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Ms Access lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Ms Access kurs (fortsättningskurs)

DatumOrtPlatser kvar
  22 mar 2019GöteborgPlatser kvar
  6 maj 2019Stockholm CityPlatser kvar
  17 maj 2019GöteborgPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Ms Access kurs (fortsättningskurs)
Version:
Kurslängd: 1 dag
Pris: 7495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Stockholm City (
Kungsbron 21)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: