Accesskurs (grund)

Du kommer att få goda kunskaper i att skapa och underhålla Accessdatabaser med en eller flera tabeller. Du kommer få lära dig att skapa snygga formulär för att enkelt lägga till, ta bort och uppdatera data. Dessutom får du lära dig att skapa relationer mellan olika tabeller och frågor för att lätt kunna filtrera ut och presentera just den information du är intresserad av.


Några citat från deltagare som redan gått kursen.

"Det här var den bästa datakurs jag gått på. Otroligt bra kursledare" Falu Kommun

"Jag har fått en helt annan förståelse och känner mig mycket nöjd!" FB Engineering

"Mycket pedagogisk lärare! Anpassade nivån på ett mkt bra sätt!" Perstorp Specialty Chemicals AB

4,7

Kundbetyg enligt tidigare deltagare skala 1 till 5.

Gartantera start

Garanterat nöjd

Innehåll Accesskurs

1. Miljön i Access

 • Utseende
 • Verktygsfält
 • Databasfönstret
 • Hjälpfunktioner

Utseende i Access

När Access har startats visas programfönstret. Längst upp i fönstret visas en namnlist som visar programmets namn.

Verktygsfält

Du kan själv anpassa ditt verktygsfält beroende på hur du vill arbeta i programmet.

Databasfönstret

Här visas de objekt du skapat i databasen.

Hjälpfunktioner

Den inbyggda hjälpen använder du om du behöver hjälp med något i Access. Du kan även söka efter ett speciellt ord för att hitta önskad information.

2. Tabeller

 • Skapa en databas
 • Registrera och ändra data i tabeller
 • Söka och sortera
 • Filtrera

Skapa en databas

När du skapat en databas och namngivit den är du redo att börja arbetet med din nya tomma databas. En databas kan bestå av en mängd olika tabeller, frågor, formulär och rapporter.

Registrera och ändra data i tabeller

När du matar in data i tabeller så sparas posten automatiskt.

Söka och sortera

Om du exempelvis vill ta reda på om informationen om en speciell kund, produkt eller liknande så kan du söka efter den och på så sätt ta reda på om uppgifterna finns i databasen. För att tillgodogöra dig informationen i din databas kan data sorteras i stigande eller fallande ordning.

Filtrera

Har du långa listor så kan du filtrera fram det du endast är intresserad av att se för tillfället.

3. Tabeller och relationer

 • Vad är en relationsdatabas
 • Planera en databas
 • Nya tabeller
 • Fältegenskaper
 • Uppslagskolumner
 • Referensintegritet

Vad är en relationsdatabas?

En relationsdatabas är en databas som bygger på ett antal olika tabeller som är relaterade till varandra. Låt säga att du har en tabell med kunduppgifter och en tabell med orderuppgifter. Därefter kan du skapa en relation mellan tabellerna med hjälp av ett unikt kundnummer som används i båda tabellerna. Access kan sedan hålla ordning på vilka order som hör till respektive kund. Därefter kan du skapa frågor, rapporter och formulär för att visa den viktigaste informationen ifrån dessa båda tabeller.

Planera en databas

Det är viktigt att du tänker på syftet med databasen. Vilka tabeller behöver du och hur skulle relationerna kunna se ut? Vad är det för information du vill få fram ur databasen? Vem eller vilka ska använda databasen? En bra idé är att man skissar fram en databasmodell innan man sätter igång.

Nya tabeller

Tabellerna är grunden för hela databasen. Utifrån tabellerna kan du sedan skapa frågor som är en sammanställning och presentation av tabellerna.

Fältegenskaper

Genom att ställa in olika fältegenskaper talar du om hur data ska lagras i tabellerna.

Uppslagskolumner

Genom att skapa en uppslagskolumn i en tabell kan du hämta data ifrån en annan tabell.

Referensintegritet

Referensintegritet är ett regelsystem du kan ange mellan relaterade tabeller. Detta kontrollerar att informationen i relaterade tabeller hanteras korrekt. Om du exempelvis inte vill att man ska kunna ta bort en kund ifrån en kundtabell om kunden gjort en order i en relaterad ordertabell så kan du ange referensintegritet i relationen.

4. Formulär

 • Varför använder man formulär
 • Utforma formulär
 • Formatera formulär
 • Anpassa formulär
 • Använda datablad och formulär

Varför använder man formulär?

Vill du få ett överskådligt grafiskt gränssnitt i din databas kan du bygga upp formulär.

Utforma formulär

Du kan skapa formulär helt på egen hand eller så använder du guider där du får extra mycket hjälp.

Formatera formulär

Det finns färdiga formulärmallar du kan använda för att bestämma utseendet på dina formulär eller så gör du all formatering själv.

Anpassa formulär

Genom att växla till formulärets designläge kan du göra de flesta anpassningar du önskar.

Använda datablad och formulär

Formulärets olika visningslägen ökar flexibilitet i formuläret.

5. Frågor

 • Vad är en fråga
 • Urvalsfrågor
 • Villkor i frågor

Vad är en fråga?

Med frågor kan du sammanställa informationen ifrån en eller flera tabeller. Därefter kan du söka ut den viktigaste informationen.

Urvalsfråga

Urvalsfrågan hämtar information från eller flera tabeller och är den vanligaste frågan.

Villkor i frågor

Genom att använda villkor i frågor kan du få fram just det du efterfrågar.

6. Rapporter

 • Vad är en rapport
 • Utforma rapporter
 • Anpassa rapporter

Vad är en rapport?

Rapporter är anpassade för utskrifter ifrån databasen.

Utforma rapporter

Du kan skapa rapporter helt på egen hand eller så använder du guider där du får extra mycket hjälp.

Anpassa rapporter

Genom att växla till rapportens designläge kan du göra de flesta anpassningar du önskar.

7. Datautbyte

 • Utbyta data
 • Hyperlänkar
 • Hantering av databaser

Utbyta data

Data som är skapade i andra program går att importera till Access. Du kan även exportera till ett flertal format ifrån Access.

Hyperlänkar

Vill du snabbt kunna öppna andra dokument ifrån din Accessdatabas kan du skapa hyperlänkar.

Hantering av databaser

Vill du inte att andra användare ska kunna gå in och ändra designen i databasen kan du ange detta i din Accessdatabas.

8. Utskrifter

 • Sidhuvud / Sidfot
 • Utskriftsintervall
 • Förhandsgranska

Sidhuvud/Sidfot

Genom att lägga in information i sidhuvudet eller sidfoten får du med informationen på varje sida vid en utskrift.

Utskriftsintervall

Genom att ange utskriftsintervall kan du styra mer exakt vad du vill skriva ut.

Förhandsgranska

Vill du se hur din utskrift ser ut på skärmen innan du skriver ut är det viktigt att förhandsgranska utskriften.

Frågor om kursen?

Ställ din fråga direkt till
en Access lärare

Bra att veta om schemalagda kurser hos Informer

Intresseanmälan Accesskurs (grund)

DatumOrtPlatser kvar
  18 till 19 mar 2020GöteborgPlatser kvar
  28 till 29 apr 2020StockholmPlatser kvar
  26 till 27 maj 2020GöteborgPlatser kvar
 

Datum:
Kurs: Accesskurs (grund)
Version:
Kurslängd: 2 dagar
Pris: 9495 kr Inkl. kursmaterial, lunch, kaffe och fika.
Plats: Göteborg (Lindholmen)
Stockholm (
Kista Entré)
Ev. Partnerid:
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E‑postadress:

Övriga kommentarer: