Konsulttjänster

Databaser och mallar

Informer utvecklar databaser och mallar för att du ska få en lättare hantering av kundregister, fakturering, orderhantering och annan administration.

Databasutveckling

En databas används främst för att lagra, hämta och analysera data om exempelvis kunder, leverantörer, personal, projekt eller liknande information. I sin enklaste form kan en databas vara ett strukturerat register i Excel eller Access. Om det ställs lite högre krav på säkerhet eller större datamängder bygger vi istället databasen i SQL server, My-SQL, Oracle eller SyBase. Med en väl genomtänkt databas är det lätt att skapa rapporter för att se vilka kunder som t ex köper mest, vad de köper eller vilka produkter som säljer bättre än t ex budget. Informer har stor erfarenhet av databaser för lönsamhetsanalys, orderhantering och logistik.

Välstrukturerad och lättanalyserad verksamhetsdata skapar lönsamhet.

Office-mallar och VBA

Med företagsgemensamma mallar i Word, Excel och PowerPoint skapas en grund för att få rätt utseende, teckensnitt, marginaler och tabbar, som gäller för hela verksamheten. Informer utvecklar även hela applikationer i Excel och Word med hjälp av formler och programspråket VBA. Mallarna kopplas dessutom ofta ihop med en eller flera verksamhetsdatabaser för att alltid vara helt uppdaterade med exempelvis senaste prisinformationen.

Maila eller slå en signal så berättar vi mer
Mail: info@informer.se
Tel växel: 031-725 64 70